ติดต่อสอบถาม

สถานที่ตั้งของอาคารสำนักงาน (Office)
ที่อยู่ เลขที่ 72/10 ม.3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000

สนามฝึกหัดขับ
ที่อยู่ 83/2 ม.1 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 8000 (ติดสะพานข้ามแยกนาพรุ)


ช่องทางการติดต่อ

โรงเรียนสอนขับรถ ดี ชัวร์ ไดรฟ์วิ่ง นครศรีธรรมราช
dsuredriving

075-763288, 063-7456005
dsuredriving@gmail.com

วันเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลาทำการ 08.00 น. - 17.00 น.

แผนที่