โรงเรียนสอนขับรถ ดี ชัวร์ ไดรฟ์วิ่ง

Online Registration

    ดี ชัวร์ ไดรฟ์วิ่ง มีความมุ่งมั่นตั้งใจช่วยฝึกสอนให้ท่านขับรถได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย ด้วยหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก เรามีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนที่ดีเยี่ยม สนามขับรถที่ได้มารตฐาน อาคารสำนักงานและอาคารพักผ่อนที่สะดวกสบาย ห้องสอบระบบ e-exam ที่รู้ผลการสอบได้ทันที และสามารถออกใบรับรองเพื่อนำไปขอรับใบขับขี่จากกรมการขนส่งทางบกได้